Skrapor

Visar produkter 1-18 / 18

Stålskrapa, 200 x 1.3 mm
Teräsraappa
Handskrapa stål, bred, 75 mm
Handskrapa stål, smal, 38 mm
Bordsskrapa, degskrapa, flexibel, 45 mm
Raappa
Handskrapa
Isskrapa, fönsterskrapa, liten, 205 mm
Handskarapa
Isskrapa, fönsterskrapa, stor, 247 mm
Käsiraappa
Reservblad för stålskrapa, 200 x 1.3 mm
Reservblad för stålskrapa, 200 x 0.8 mm
Handskrapa, antimikrobisk
Handskrapa, antimikrobisk
Din kundvagn är tom

Villkor

Uppdaterad den 23 oktober 2016

För att försäkra leveranserna bör kontaktuppgifterna ifyllas möjligast noggrannt. Ett bindande köpavtal träder i kraft då ordern registrerats i harjat.com:s beställningssystem.

ÄGANDERÄTT
De beställda och/eller levererade produkterna ägs av harjat.com ända tills de är betalda i sin helhet.

PRISER
Rätten till prisändringar utan föregående meddelande förbehålls.
I entydiga fall av produkt- och prissättningsfel kan harjat.com åberopa ett misstag, t.ex. då felet har varit uppenbart och sådant att beställaren borde ha märkt det.

SPECIALPRISER OCH ÅTERFÖRSÄLJNING
På begäran finns en prislista för återförsäljare tillgänglig.

ATT BESTÄLLA
harjat.com är en nätbutik som är öppen för alla konsument-, företags- och samfundskunder.
Om kunden representerar ett företag eller samfund bör denna ha befogenhet eller lov att beställa av den som innehåller namnteckningsrätten.
Beställaren bör vara rättshandlingsförmögen och minst 18 år. Ifall beställaren är under 18 år bör denna ha tillåtelse av förmyndaren eller intressebevakaren för att beställa.

LEVERERING OCH BETALNING
Beställningarna levereras i huvudsak av Posten eller Matkahuolto. I leveranser utanför Finland används olika aktörer. Enligt avtal kan produkterna även avhämtas på lagret i Åbo eller sporadiskt i större städer som t.ex. Helsingfors och Tammerfors (fråga tidtabell).

Betalningssätt för företags- och samfundskunder är kontant, förskottsbetalning, Postens postförskott och Matkahuoltos Bussförskott samt Checkout.fi:s betalningsalternativ.
För kontraktskunder och företagskunder kan produkterna levereras på räkning (7-14 dagar netto). Dröjsmålsränta uppbärs enligt almänna räntelagen. För att bli kontraktskund krävs ett registrerat samfunds- eller firmanummer som är i kraft och vilkens kredituppgifter är i skick.

För privatkunder är betalningssätten kontant, förskottsbetalning, Postens Postförskott och Matkahuoltos Bussförskott samt Checkout.fi:s betalningsalternativ. Ifall betalningssättet är förskottsbetalning sänder harjat.com en beställningsbekräftelse där det finns en räkning. Produkterna levereras då betalningen registrerats i harjat.com:s system.

Gireringen av summan kan räcka ca. 1-5 vardagar innan den syns i harjat.com:s system. Behandlingstiden är en uppskattning av den tid det normalt räcker att behandala ärendet. Denna behandlingstid kan harjat.com inte i huvudsak påverka.

På beställningens sammanlagda summa tillkommer en avgift som består av försändnings- samt packningskostnader.

Postens privatkunder betjänas på svenska på tel. 0200 27100 (lna/msa) (från utlandet +358 200 27100). Förfrågningar om försändelser, mån-fre kl. 8-18, lör 8-16.
Postens kundservice för företagskunder tel. 0200 75000 (lna/msa) (från utlandet +358 200 75000). Mån-fre kl. 8-16.
Kundservice för Checkout.fi på tel. 0800 552 010 (0,00€/min). Må-fre klo 8-18.
Kundservice för Matkahuolto på tel, 0800 132 582 (0,00€/min). Må-fre klo 8-18.

FÖRHINDER AV LEVERANS
Ifall det inte har varit möjligt att leverera varorna enligt tidtabellen som har kommits överens med beställaren och om ingen information om förhinder har avtalats minst ett dygn innan överenskommen leverans, faktureras beställaren om de extra kostnader som uppkommer p.g.a. detta.

FRAKTSKADOR
Ifall det märks att varorna och frakten har skadats, bör detta omedelbart meddelas till fraktens leverantör eller överlåtare (t.ex. Posten, Matkahuolto, speditörsbolag, kurir).
Möjliga brister och skador bör dokumenteras skrifligt i mottagnings- och fraktdokumenten.
Produkternas beställare undertecknar dokumenten personligen eller befullmäktigar någon annan att göra det.
Ett underskrivet frakts- och mottagningsdokument utan omnämning om skador betyder att leveransen har godkännts som felfri.

Fraktens leverantör är ansvarig för fraktens försvinnande, minskande eller skador under tiden då varorna är i dens besittning. Mottagaren bör granska frakten. Ifall det finns anmärkningar vad som gäller skick eller mängd måste detta antecknas mottagningsdokumenten. Chauffören eller leverantören bekräftar dessa brister i mottagningsdokumenten med sin underskrift.

Om skadorna inte kan upptäckas utåt (dolda fel), måste meddelandet om skador göras till fraktens leverantör skriftligen inom 7 dagar från mottagandet av varorna. Söndagar- och helgdagar beaktas inte. Ifall denna anmärkning inte görs har rätten om väckandet av åtal förlorats.

GRANSKNINGSSKYLDIGHET, PRODUKTFEL, REKLAMATION
Beställaren bör granska alla beställda produkter omedelbart då de har mottagits. Om möjliga brister och fel (reklamation) bör meddelas omedelbart till harjat.com per telefon, till e-post adressen tilaus ( )harjat.com eller skriftligen till adressen Mirja Dahl Kb, PB 172, 20101 Åbo, Finland. Produkten bör granskas noggrannt innan den tas ibruk.

KONTAKT
Kontakten mellan parterna (köpare/säljare) sker via e-post eller telefon. Beställaren förbinder sig att följa med sin e-post efter att en order har gjorts.

TILLGÄNGLIGHET OCH LEVERANSTID
I harjat.com:s nätbutik finns tusentals produkter till salu. Det finns produkter som inte alltid är möjliga att leverera genast.
Om möjliga efterleveranser meddelas innan försändelsen skickas iväg.
harjat.com lagerför enligt avtal produkter som kontraktskunder beställer regelbundet.
Ifall någon produkt behöver leveraras snabbt ber harjat.com att ta kontakt via telefon för att säkerställa att produkten finns i lagret.

PRODUKTERNA
Den beställda produkten kan till utseendet vara (färg, nyans), vikten eller formen olik till vad som presenteras i nätbutiken eller i produktkatalogen. Skillnaden beror på att produktens ergonomi förbättras eller att materialets konsistens har utvecklats.

KONTRAKTSVILLKOR, AVBESTÄLLNING, RETURNERING
För avtal mellan harjat.com och företags- samt samfundskunder tillämpas villkor som finns i detta dokument samt Finlands köplag.

För avtal mellan harjat.com och privatkund tillämpas villkor som finns i detta dokument samt Finlands och Europeiska Unionens lagar om konsumentköp och distansförsäljning.

Ett köp bör avbeställas senast inom 14 dagar efter det att produkterna har mottagits skriftligen till adresen info ( ) harjat.com eller till adressen harjat.com, PB 172, 20101 Åbo, Finland. Returneringen av de levererade produkterna eller att man inte avhämtat de beställda produkterna räknas inte som en avbeställning. Beställaren är skyldig till att stå för alla kostnader som tillkommer för att returnera de avbeställda produkterna. Ifall en beställning inte blir upphämtad och den returneras till säljaren, faktureras de uppkomna kostnaderna för returneringen av beställaren.

För att avbeställa en beställning krävs enligt lagen följande:
1) mottagarens namn och kontakuppgifter (säljaren)
2) konsumentens meddelande om viljan att avbeställa
3) beställningens uppgifter (beställningsdag, beställningen mottagningsdag, beställningens produkter)
4) beställarens namn och kontaktuppgifter
5) datering
6) namn och kontonummer för återbetalning
7) (om skriftligen) underskrift samt namnförtydligande

För konsumentköp gäller en retur av produkterna senast inom 14 dagar efter det att säljaren fått meddelande om avbeställningen. Köparen står för alla kostnader som uppkommer av returnerandet.
Returneringen av köpeskillingen (utan försändelsekostnaderna) betalas in på ett konto som köparen meddelar senast inom 14 dagar efter det att avbeställningen gjorts och produkterna har returnerats till försäljaren. Försäljaren kan neka till återbetalning ifall produkterna inte har returnerats fysiskt.
Alla returneringar måste överenskommas med harjat.com skriftligen på förhand till adressen info ( ) harjat.com eller till harjat.com, PB 172, 20101 Åbo, Finland.

De returnerade produkterna måste ovillkorligen vara oanvända och i försäljningsskick. Om det finns en orsak till att misstänka (t.ex. lukt, smuts, missformning, slitage) att produkten har använts innan den har returnerats kommer den inte att ersättas. De returnerade produkterna måste inpackas och avsändas enligt direktiv från harjat.com.

Då en produkt returneras är avsändaren ansvarig för möjliga fel som uppkommer under denna transport. harjat.com löser inte in produkter som sänts med postförskott eller andra liknande transporter med förhandsbetalning.

Returrätten gäller bara oanvändbara/oföränderliga och försäljningsbara produkter. Produkten måste vara i originalförpackningen och i originalskick.

Hygien- och intimprodukter har ingen returrätt ifall förpackningen är öppnad.

Specialpris- och reaprodukter samt produkter som har beställts och tillverkats enligt beställarens speciella krav har ingen returrätt.

Företags- samt samfundskunder faktureras om returkostnaderna ifall försändelsen inte har mottagits och den returneras till säljaren.

FORCE MAJEURE
harjat.com ansvarar inte för det om leveransen av varor förhindras eller försvåras av omständigheter utanför harjat.com:s påverkingsmöjligheter som t.ex trafikstörningar eller andra liknande fenomen.

ANDRA SPRÅK
FI – harjat.com palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
SE – harjat.com betjänar på finska, svenska och engelska
ENG – harjat.com provides service is Finnish, Swedish and English.

SÄLJARE
Harjat.com är Mirja Dahl Kb:s (F-nummer 1041110-2) marknadsplats, där produkternas säljare är Mirja Dahl Kb. Företaget är en grossist för städredskap, hygienprodukter samt städmaskiner.

YHTEYSTIEDOT – KONTAKTUPPGIFTER – CONTACT INFORMATION:
Puh./tel.
+358-40-590 5018
Sähköposti / e-post / e-mail
tilaus ( ) harjat.com
Osoite / Adress / Address:
Mirja Dahl Kb/harjat.com
PB 172, 20101 Åbo
Finland